Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn alleen maar van toepassing op Grenzeloos Wandelen. Je dient je er dus bewust van te zijn dat Grenzeloos Wandelen (Hilde Bongers) niet verantwoordelijk is voor de algemene voorwaarden van andere websites en bronnen.

Door deel te nemen aan activiteiten van Grenzeloos Wandelen geef je aan deze algemene voorwaarden te accepteren.

–  Hilde Bongers behoudt zich het recht om audio- en visuele opnames te maken van haar activiteiten en ze voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

– Hilde Bongers behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Aansprakelijkheid

– Elke deelname aan een activiteit van Grenzeloos Wandelen is vrijwillig. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor elke handeling hij/zij stelt tijdens de activiteit.

– Hilde Bongers is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of persoonlijke neveneffecten van de deelnemers tijdens een activiteit.

– Hilde Bongers stelt geen medische handelingen en neemt bijgevolg ook geen medische verantwoordelijkheid. Bij twijfel raadpleeg je best een arts.

– Hilde Bongers is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van materiaal van de deelnemers.

Inspanningsverplichting

Hilde Bongers zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dit wil zeggen dat Hilde Bongers niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Groepswandelingen

– Voor alle activiteiten schrijf je op voorhand in, tenzij anders vermeld. Inschrijven kan via de website. Je ontvangt ongeveer een week op voorhand een mail met alle verdere praktische informatie.

Betaling gebeurt op voorhand. Als je niet betaalt, ontvang je geen infomail met praktische gegevens op voorhand. Als je maar net voor de aanvang van de activiteit hebt betaald, bezorg je via mail een screenshot van de betaling.

– Als je nog niet betaald hebt bij aanvang van de wandeling, ben je niet ingeschreven en mag je ook niet deelnemen !!!

– Wanneer er meerdere inschrijvingen tegelijkertijd binnenkomen, waardoor het maximum aan deelnemers bij wijze van spreken binnen de minuut overschreden wordt, geldt het tijdstip van inschrijving (via binnenkomende mails) om te bepalen wie nog kan deelnemen en wie niet. Er wordt geen onderscheid gemaakt, iedereen is gelijk en wordt op een gelijkwaardige manier behandeld. VOL = VOL ! Wanneer de situatie zich voordoet en iemand net te laat is, krijgt deze persoon bericht dat hij of zij helaas toch niet meer mee kan, ondanks een eerdere automatische bevestiging.

– lnschrijven onder voorbehoud is niet mogelijk !

– Als de activiteit volzet is, wordt er een wachtlijst aangelegd voor mensen die nog meewillen. Bij annulaties krijgen zij dan de mogelijkheid om toch nog mee te kunnen gaan.

– Als Hilde Bongers een activiteit annuleert, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Voor eventuele andere kosten kan Hilde Bongers niet aansprakelijk worden gesteld.

– Een activiteit zelf annuleren doe je schriftelijk via mail. Er worden géén terugbetalingen gedaan ! Deze regel geldt ook wanneer je inschrijft en je je inschrijving korte tijd later – op de dag zelf nog – terug ongedaan wil maken.

– Wanneer laattijdige annulatie, bijvoorbeeld pas één dag op voorhand of sterker nog, één avond op voorhand, regelmatig voorvalt bij dezelfde persoon, wordt hierover contact opgenomen met deze persoon. Het kan niet dat iemand frequent plaatsen inneemt om vervolgens niet te komen opdagen, terwijl anderen niet meer mee kunnen omdat een wandeling vol zit. Dus het kan zijn, dat na herhaaldelijk laattijdig annuleren de toegang tot een volgende wandeling ontzegd wordt.

– Wanneer je niet tijdig aanwezig kan zijn bij een wandeling, laat je dat aan Hilde Bongers persoonlijk weten (niet via via en ook niet via een WhatsApp-groep of Facebookgroep). Je kan haar op zo’n momenten bereiken via haar telefoon: door te bellen, WhatsApp of sms.

– Wanneer je na een wandeling direct naar huis wil gaan en niet deelneemt aan het nakaarten bij een plaatselijke horeca is dat geen enkel probleem. Laat het wel op voorhand weten zodat de reservatie bij de horeca aangepast kan worden.

Bovenstaande afspraken zijn een gevolg van eerder opgedane ervaringen en worden gemaakt vanuit wederzijds respect, waarbij de organisatie door Hilde Bongers niet zomaar gezien wordt als iets dat vanzelfsprekend is én waarbij ook respectvol omgegaan wordt met de horecazaken die zo vriendelijk zijn om reservaties voor Grenzeloos Wandelen toe te staan.

Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt worden door Hilde Bongers voor de uitvoering van de wandeling zijn en blijven eigendom van Hilde Bongers.

Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kan je contact opnemen met Grenzeloos Wandelen via email: hilde@grenzelooswandelen.com

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst aangepast op 10 december 2023.
Insert Content Template or Symbol