Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn alleen maar van toepassing op de website van Grenzeloos Wandelen. Je dient je er dus bewust van te zijn dat Grenzeloos Wandelen niet verantwoordelijk is voor de algemene voorwaarden van andere websites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze algemene voorwaarden te accepteren.

–  Hilde Bongers behoudt zich het recht om audio- en visuele opnames te maken van haar activiteiten en ze voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

– Hilde Bongers behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Aansprakelijkheid

– Elke deelname aan een activiteit van Hilde Bongers is vrijwillig. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor elke handeling hij/zij stelt tijdens de activiteit.

– Hilde Bongers is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of persoonlijke neveneffecten van de deelnemers tijdens een individuele sessie of een andere activiteit.

– Hilde Bongers stelt geen medische handelingen en neemt bijgevolg ook geen medische verantwoordelijkheid. Bij twijfel raadpleeg je best een arts.

– Hilde Bongers is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van materiaal van de deelnemers.

Inspanningsverplichting

Hilde Bongers zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dit wil zeggen dat Hilde Bongers niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Groepswandelingen

– Voor alle activiteiten schrijf je op voorhand in, tenzij anders vermeld. Inschrijven kan via de website. Je ontvangt ongeveer een week op voorhand een mail met alle verdere praktische informatie.

– Betaling gebeurt op voorhand. Als je niet betaalt, ontvang je geen infomail met praktische gegevens op voorhand. Als je maar net voor de aanvang van de activiteit hebt betaald, bezorg dan via mail een screenshot van de betaling.

Als je nog niet betaald hebt bij aanvang van de wandeling, ben je niet ingeschreven en mag je ook niet deelnemen !!!

– Als de activiteit volzet is, is er een wachtlijst om eventuele annulaties op te vangen.

– Als Hilde Bongers een activiteit annuleert, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Voor eventuele andere kosten kan Hilde Bongers niet aansprakelijk worden gesteld.

– Een activiteit zelf annuleren doe je schriftelijk via mail. Kun je bij annulatie een vervanger aanbrengen voor de start van de activiteit, dan betaal je geen kosten. Wanneer je dat niet kan, blijf je het te betalen bedrag schuldig. Er worden dan géén terugbetalingen gedaan !

– Wanneer je niet tijdig aanwezig kan zijn bij een wandeling, laat je dat aan Hilde Bongers persoonlijk weten (niet via groepen !!!). Je kan haar op zo’n momenten bereiken via haar telefoon, email, WhatsApp, Facebook Messenger of sms.

– Wanneer je na een wandeling direct naar huis wil gaan en niet deelneemt aan het nakaarten bij een plaatselijke horeca is dat geen enkel probleem. Laat het vanuit respect naar Hilde Bongers en de horeca toe, wel op voorhand weten zodat de reservatie bij de horeca aangepast kan worden.

Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt worden door Hilde Bongers voor de uitvoering van de wandeling zijn en blijven eigendom van Hilde Bongers.

Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kan je contact opnemen met Grenzeloos Wandelen via email: hilde@grenzelooswandelen.com

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst aangepast op 5 januari 2022.
Insert Content Template or Symbol